Disclaimer

Inhoud
De informatie die door Limburg Catering wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Limburg Catering kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Limburg Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Limburg Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Limburg Catering zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Limburg Catering.

Verantwoordelijkheid
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van die informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Limburg Catering omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Facebook Partner
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-460 0300 | F: 046-458 0707 | info@limburgcatering.nl